Privatlivs- og persondatapolitik

Den nye persondataforordning træder i kraft d. 25/5-18. Vi opfordrer til, at du læser vores politikker igennem, så du ved hvilke data vi indsamler, hvordan vi behandler dem og hvilke rettigheder du har. Ved fortsat at handle hos Viborg Ballon A/S efter d. 25/5-18 accepterer du vores politikker.


 

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Viborg Ballon A/S indsamler og behandler oplysninger.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som er afgivet til Viborg Ballon, eller som vi indsamler via Viborg Ballons hjemmeside, www.viborg-ballon.dk

Persondatapolitik for medarbejdere findes som en separat politik hos Viborg Ballon A/S.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål. (viborg-ballon.dk)

Når viborg-ballon.dk’s hjemmeside besøges, anvender vi cookies til at registrere, hvilke sider vores brugere ser på og til at måle trafikken på hjemmesiden. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden og vi benytter udelukkende oplysningerne til at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.

Ønsker man ikke at acceptere cookies, kan man indstille sin browser til automatisk at afvise cookies eller underrette en hver gang, en hjemmeside anmoder om at gemme cookies. Benyt browserens hjælpefunktion for at få flere oplysninger.
Vi anvender følgende cookies på www.viborg-ballon.dk:

Google Analytics: Bruger JavaScript cookies registrering af antal besøg og klik på vores hjemmeside.

Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Ved køb på hjemmesiden indsamler vi oplysninger som, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter der købes samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at levere de produkter, der er bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale, herunder at kunne administrere rettigheden til at returnere og reklamere. Oplysninger om køb behandler vi for at kunne overholde lovkrav, herunder bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

 

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål. (Nyhedsbrev)

Ved tilmelding til vores Nyhedsbrev, bliver man bedt om at oplyse e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.


2.2 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål. (xx@viborg-ballon.dk)

Ved mailkorrespondance indsamles firmaoplysninger som; firmanavn, adresse, telefonnr., faktura e-mail, navn og e-mail på den eller det firma, som der er mail korrespondance med.

Formålet er, at kunne servicere vores kunder samt at behandle og ekspedere ordrer.

Mails slettes løbende, når der ikke længere er en gyldig grund til at opbevare dem.

 

3.  Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til de af os brugte transportører, der forestår leveringen af de købte varer.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring.  Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Indsigtsretten

Ved henvendelse er vi til enhver tid forpligtet til oplyse om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5. Retten til berigtigelse

Ved henvendelse er vi forpligtet til at rette urigtige personoplysninger, hvis det er muligt.

6. Retten til sletning

Ved henvendelse er vi forpligtet til, i visse tilfælde, at slette alle eller visse personoplysninger.

I det omfang en fortsat behandling af oplysningerne er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette personoplysninger.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

7. Hvor længe opbevares persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes ved henvendelse.

Vi vil slette personoplysninger på det tidspunkt, hvor vi ikke længere behøver at behandle dem i overensstemmelse med vores forretningsmæssige behov eller af juridisk årsag.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, gennemført på hjemmesiden, vil som udgangspunkt, blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori købet er foretaget. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. Herefter destrueres alt papirmæssig regnskabsmateriale og regnskabet, som ligger i dataform komprimeres, da det ikke pt. er muligt at slette det.

8.  Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang.

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Vi kan ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

9. Sikkerhedsbrud

Hvis der sker et sikkerhedsbrud, f.eks. et hackerangreb eller at data ved en fejl lækkes på internettet, kontaktes vores databehandler hurtigst muligt, for at standse ulykken. Datatilsynet kontaktes inden for 72 timer.

10. Opdatering til denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden som reaktion på skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Vi opfordre, på hjemmesiden til, at siden gennemgås jævnligt for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

11.  Kontaktoplysninger

Viborg Ballon A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

12.  Versioner

Dette er version 1 af Viborg Ballon A/S persondatapolitik dateret den 24/5 - 2018.